• English
  • Tiếng Việt

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện bao gồm tất cả các loại hình như là hội nghị, hội thảo, tiệc, hòa nhạc, cuộc thi đấu, lễ kỷ niệm, triển lãm… Dịch vụ của BCP sẽ bao gồm từ lập kế hoạch và ngân sách, thiết kế và sản xuất, chọn địa điểm và thời gian, huấn luyện và đào tạo, cũng như vận chuyển và tổ chức.