• English
  • Tiếng Việt

Chương trình khách hàng bí ẩn

Chương trình khách hàng bí ẩn là một phương pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát việc trưng bày sản phẩm, kỹ năng bán hàng cũng như chất lượng và sự sắp đặt thường xuyên của các vật dụng trưng bày tại điểm bán. Việc áp dụng chương trình này bên cạnh đó còn giúp xác định được hiệu quả của việc trưng bày và dùng thử sản phẩm thông qua trực tiếp tìm hiểu và lắng nghe ý kiến người tiêu dùng. Các khách hàng bí ẩn được BCP đào tạo hoạt động tại tất cả các kênh phân phối và có kiến thức thẩm định chuyên sâu về tổng quan các loại hình hoạt động tại kênh bán hàng. Lấy thí dụ khách hàng bí ẩn có thể áp dụng phương pháp trực tiếp tiếp cận nhân viên bán hàng và đánh giá kỹ năng cũng như thái độ phục vụ của người nhân viên đó. Bên cạnh đó, chương trình này còn có thể hỗ trợ trong việc quản lý chính sách ưu đãi cũng như hình ảnh thương hiệu cho các nhà bán lẻ, từ đó phát triển hiệu quả nhất các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng.